Medlemsliste Skattekontaktudvalget

Eksterne medlemmer

Bodil Tolstrup, Advokatsamfundet
Dorte Thomsen, Aktive Ejere
Sune Caspersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Naser Al-Zakta, Autobranchen Danmark
Kristoffer Mitens , Dansk Energi
Carl Andersen, Dansk Erhverv
Martin Helland Olesen , Danske Rederier
Bjarne Plugholm Johansen, Danske Gartneri
Lene Nielsen, Dansk Industri
Ove Holm, Dansk Transport & Logistik
Henriette La Cour, Danske Advokater
Thorbjørn Helmo Madsen, FDR
Nikolaj Warming Lollesgaard, Finans DK
Torsten Schiøler, Forsikring og Pension
Andreas Munk Hansen, FSR
Kaare Friis Petersen, HORESTA
Caroline Brüel, International Transport Denmark
Max Nielsen, KL
Maria Eun Elkjær, Landbrug & Fødevarer
Anna Boel, Landbrug & Fødevarer
Tanja Blindbæk Olsen, Skovforeningen
Martin Kyed, SMVDanmark
Thorkild Bang, Tekniq

Interne medlemmer

Jesper Wang-Holm, Underdirektør for Jura, Skattefaglig afdeling (Formand)
Anne Munksgaard, Underdirektør for Selskab, Små og mellemstore virksomheder
Preben B. Hansen, Underdirektør for Erhverv, Mindre Erhverv
Jakob Schou, Kontorchef i Jura, Erhverv & Skatterådssekretariatet
Jesper Leth Vestergaard, Kontorchef i Jura, Selskab, MAP & TP
Mette Bøgh Larsen, Kontorchef i Jura, Dødsbo, Aktionær og Pension
Mette Tronborg Petersen, Kontorchef i Jura, Person & Udland
Susanne Baunsgaard, Kontorchef i Borgerprocesser
Hanne Pedersen, Fagkonsulent i Borger- og Virksomhedskontakt

Sekretariat
Ulla Frejbæk, Jura

 

Senest opdateret: 10. marts 2022.