Medlemsliste Skattekontaktudvalget

Eksterne medlemmer

Bodil Tolstrup, Advokatsamfundet
Jonathan Schacht Halling Nielsen, Aktive Ejere
Sune Caspersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Abid Khan, AutoBranchen Danmark
Lea Bigom Wichmand, Dansk Energi
Carl Andersen, Dansk Erhverv
Martin Helland Olesen, Danske Rederier
Bjarne Plugholm Johansen, Danske Gartneri
Lene Nielsen, Dansk Industri
Ove Holm, Dansk Transport & Logistik
Anne Becker-Christensen, Danske Advokater
Thorbjørn Helmo Madsen, FDR
Nikolaj Warming Lollesgaard, Finans DK
Torsten Schiøler, Forsikring og Pension
Maria Eun Elkjær, FSR
Kaare Friis Petersen, HORESTA
Caroline Brüel, International Transport Denmark
Max Nielsen, KL
Anna Boel, Landbrug & Fødevarer
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
Martin Kyed, SMVDanmark
Thorkild Bang, Tekniq

Interne medlemmer

Jesper Wang-Holm, Underdirektør Jura, Skattefaglig afdeling (Formand)
Anne Munksgaard, Underdirektør Selskab, Små og Mellemstore Selskaber
Preben Buchholtz Hansen, Underdirektør Erhverv, Erhvervsvirksomheder I
Jakob Schou, Kontorchef Jura, Erhverv & Skatterådssekretariatet
Jesper Leth Vestergaard, Kontorchef Jura, Selskab, MAP & TP
Mette Bøgh Larsen, Kontorchef Jura, Dødsbo, Aktionær og Pension
Mette Tronborg Petersen, Kontorchef Jura, Person & Udland
Iben Kromann Dalborg, fg Kontorchef Person, PU - Porgerprocesser
Hanne Pedersen, Fagkonsulent Borger- og Virksomhedskontakt, Direkte Kommunikation

Sekretariat
Anne-Sophie Caroline Nielsen, Jura, Ledelsessekretariat

 

Senest opdateret: 24. juni 2022