Skattestyrelsens strategi

På tværs af Skattestyrelsen arbejder vi efter seks strategiske pejlemærker:

1: Kompetent administration

Vi skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.

2: Høj regelefterlevelse

Vi skal sikre, korrekte afregninger af skatter og afgifter, høj regelefterlevelse samt målrettet bekæmpelse af svindel.

3: Risiko og væsentlighed

Vi skal prioritere kerneopgaven ud fra risiko og væsentlighed og arbejde for enkle og effektive løsninger i alle faser af skatteafregningen.

4: Effektive hovedprocesser

Vi skal sikre, at skattearternes hovedprocesser fungerer effektivt og med en klar ansvarsfordeling, herunder til de øvrige styrelser i forvaltningen.

5: Faglig kultur

Vi skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.

6: Fremtidsparate løsninger

Vi skal afklare forretningsmæssige behov og udfordringer i forbindelse med udvikling og udskiftning af forvaltningens it-systemer og processer, så der kan skabes bæredygtige og fremtidsparate løsninger.

 

Mål- og resultatplan

Til at sikre retning og styring for vores arbejde med de strategiske pejlemærker, er der udarbejdet en Mål- og resultatplan 2022 med tilhørende resultatkrav.

Engangsvederlag

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede præstation over året. Udmøntning for 2021 udgør 50.000 kr.