Gå til sidens indhold

Medlemsliste

Eksterne medlemmer

Claus Bøgelund K. Nielsen, DSK (De Samvirkende Købmænd)

Kaare Friis Petersen, HORESTA 

Morten Pernø, Dansk Transport og Logistik (DTL) 

Bo Sandberg, Dansk Byggeri 

Lars Ellegaard, AutoBranchen Danmark

Lina Pedersen, Danmarks Statistik

Robert Mikelsons, Advokatrådet

Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri

Lene Nielsen, Dansk Industri

Niclas Holst Sonne, Danske Advokater

Jess Thiersen, Danske Advokater

Ulla Brandt, Dansk Erhverv

Torsten Schiøler, Forsikring & Pension

Kasper Svendsen, Finans Danmark

Michael Kirkegaard Nielsen, Finans Danmark

Lars Loftager Jørgensen, FSR 

Randi Christiansen, FSR

Bente Nøhr, Dansk Energi 

Torsten Hasforth, Dansk Energi

Malene Selbo, Danske Rederier

Kristian Brændstrup Bech, SMVdanmark 

Jacob Kunø Christensen, SEGES

Benjamin Dickow, Landbrug & Fødevarer

Peter Fenger, Bryggeriforeningen

Jesper Sebbelin, Danmarks Skibsmæglerforening

Henrik Wilson, Foreningen Danske Revisorer

Søren Nicolay Edsen Johansen, Danske Speditører

Medlemmer fra Skatteforvaltningen

Underdirektør for Skatteområdet, Jura, Skattefaglig Afdeling, Jesper Wang-Holm, Formand

Underdirektør for Skatteområdet, Selskab, Små og mellemstore selskaber, Annette Olesen

Kontorchef, Skatteområdet, Jura, Skattefaglig afdeling, Moms, Susanne Reinholdt

Kontorchef, Skatteområdet, Jura, Skattefaglig afdeling, Afgifter, Ingrid Hornshøj Jensen

Kontorchef, Skatteområdet, Jura, Proces og Videndeling, Proces 2, Else Veggerby

Funktionsleder, Skatteområdet, Afgørelser - Moms og afgifter, Jesper Bech Christensen

Kontorchef, Skatteområdet, Erhverv, Punktafgifter og registrering, Jeanette Holden Heiner

Underdirektør, Skatteområdet, Erhverv, Afgifter, Rikke Kure Wendel

Kontorchef, Skatteområdet, Erhverv, Erhvervsprocesser, Moms og Lønsum, Mia E. B. Hansen

Sekretariat  

Charlotte F. Kløigaard, Jura, Afgifter

Senest redigeret 24. oktober 2018