Sådan klager du

Sådan klager du over en afgørelse eller gør indsigelse over sagsbehandlingen.

Hvis du er utilfreds med en afgørelse eller med selve sagsbehandlingen, kan du enten: Klage over afgørelsen eller gøre indsigelse over sagsbehandlingen.

Læs mere om, hvordan du klager på skat.dk