Selskabernes skattebetaling 2021

Selskabernes indbetaling af skatter er steget

Fra 2015 til 2019 er skattebetalingen fra selskaber steget med 13 procent.

Størstedelen af indbetalingerne er moms og lønsumsafgift

I 2019 indbetalte selskaber knap 209 milliarder kroner i moms og lønsumsafgift.

Små og mellemstore selskaber begår ofte fejl

Over halvdelen af små og mellemstore selskaber angiver ikke deres skatteoplysninger korrekt. 62% begår fejl.

Hovedaktionærer i små og mellemstore selskaber

Små og mellemstore selskaber udgør størstedelen af alle selskaber i Danmark. Skattestyrelsen kontrollerer og vejleder hovedaktionærer.

Danskernes skattebetaling 2021

576 mia. kr. i personskatteprovenu

Fra 2018 til 2019 er personskatterne steget med 23 mia. kr.

Danskerne bliver bedre til at betale korrekt skat

Siden 2015 er den samlede restskat og overskydende skat faldet med 4 mia. kr.

Skattereglerne overholdes i høj grad

84 pct. af skatteborgerne oplyser deres personlige skat korrekt.

Forskudsopgørelsen i en coronatid

Flere end tidligere har ændret i forskudsopgørelsen som følge af nedlukningen. Særligt fire felter var populærere.

Virksomhedernes skattebetaling 2021

Provenu fra selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende indbetalte godt 54 mia. kr. i skatter og afgifter i 2019.

Virksomhedernes moms og lønsumsafgift

I 2019 indbetalte virksomheder mere end 230 mia. kr. i moms og lønsumsafgift.

Virksomheder begår ofte fejl

Langt over halvdelen af virksomhederne angiver ikke deres skatteoplysninger korrekt. 68 pct. begår fejl.

Vejledning og kontrol af nystartede selvstændigt erhvervsdrivende

Skattestyrelsen vejleder og kontrollerer virksomheder gennem hele deres levetid, og hjælper dem til selv at betale de korrekte skatter og afgifter.