Skattebetaling i Danmark

Virksomhedernes skattebetaling

Provenu fra selvstændigt erhvervsdrivende

Selvstændigt erhvervsdrivende indbetalte godt 54 mia. kr. i skatter og afgifter i 2019.

Virksomhedernes moms og lønsumsafgift

I 2019 indbetalte virksomheder mere end 230 mia. kr. i moms og lønsumsafgift.

Virksomheder begår ofte fejl

Langt over halvdelen af virksomhederne angiver ikke deres skatteoplysninger korrekt. 68 pct. begår fejl.

Vejledning og kontrol af nystartede selvstændigt erhvervsdrivende

Skattestyrelsen vejleder og kontrollerer virksomheder gennem hele deres levetid, og hjælper dem til selv at betale de korrekte skatter og afgifter.

Danskernes skattebetaling

576 mia. kr. i personskatteprovenu

Fra 2018 til 2019 er personskatterne steget med 23 mia. kr.

Danskerne bliver bedre til at betale korrekt skat

Siden 2015 er den samlede restskat og overskydende skat faldet med 4 mia. kr.

Skattereglerne overholdes i høj grad

84 pct. af skatteborgerne oplyser deres personlige skat korrekt.

Forskudsopgørelsen i en coronatid

Flere end tidligere har ændret i forskudsopgørelsen som følge af nedlukningen. Særligt fire felter var populærere.