Ændringer i forskudsopgørelsen

Overblik over antallet af ændringer i forskudsopgørelsen 2011-2011, samt antallet af borgere, der har foretaget ændringer.

I perioden 2011 til 2021 er antallet af borgere, der retter deres forskudsopgørelse via TastSelv steget med godt 57 pct. Alene i 2021 foretog knap 1,6 mio. borgere rettelser i deres forskudsopgørelse.

Samlet antal af ændringer i forskudsopgørelsen årligt, 2011 - 2021

Ændringer Årop Antal Ændringer 2021
Kilde: Skattestyrelsen

Generelt viser udviklingen gennem de seneste ti år, at borgerne i stigende grad forholder sig til deres forskudsopgørelse og selv foretager de nødvendige indberetninger og ændringer i forbindelse med fx hussalg, jobskifte mv. på TastSelv, i stedet for at kontakte Skattestyrelsens Borgervejledning.

Antal borgere, som har foretaget ændringer i forskudsopgørelsen, 2011 - 2021

Ændringer Årop Antal Borgere 2021
Anm.: Antal borgere med ændringer er opgjort som unikke borgere/cpr-numre, der har lavet ændringer via TastSelv, og unikke borgere, der har lavet ændringer via Borgervejledningen. Der kan være sammenfald, så en borgere har lavet ændringer både via TastSelv og via Borgervejledningen. Kilde: Skattestyrelsen.