Overblik over regionerne

Herunder kan du få overblikket over kørselsfradraget for indkomståret 2020 og 2021 fordelt på hver region. Desuden kan du finde de nyeste tal for hver kommune under den enkelte region ved at klikke på regionen i tabellerne nedenfor.

Borgere med kørselsfradrag for indkomståret 2020 og 2021

Region

Antal borgere med kørselsfradrag 2020

Antal borgere med kørselsfradrag 2021

Forskel

Region Nordjylland 119.000 121.000 2.000
Region Midtjylland 274.000 279.000 5.000
Region Syddanmark 247.000 252.000 5.000
Region Sjælland 306.000 310.000 4.000
Region Hovedstaden 207.000 210.000 3.000
Hele landet 1.153.000 1.172.000 19.000
Anm.: Tallene er afrundet til nærmeste tusinde.
Kilde: Skattestyrelsen

Kørselsfradrag for indkomståret 2020 og 2021

Region

Kørselsfradrag for 2020 (mia. kr.)

Kørselsfradrag for 2021 (mia. kr.)

Forskel

Region Nordjylland 1,8 1,8 0
Region Midtjylland 4,0 4,2 0,2
Region Syddanmark 3,9 4,0 0,1
Region Sjælland 3,4 3,6 0,2
Region Hovedstaden 4,0 4,1 0,1
Hele landet 17,1 17,7 0,6
Kilde: Skattestyrelsen