Tilbagebetalingen af coronalån runder 24 mia. kr.

I 2022 har de virksomheder, som optog rentefrie moms- og A-skattelån under coronakrisen, haft en række frister for tilbagebetaling af lånene. Samlet har virksomhederne haft lån for godt 29 mia. kr., som skulle betales i april, juni eller november.

Opdateret: 30. november 2022

Klik herunder og hop direkte til:

Branchefordelingen over tilbagebetaling af coronalån

Regionalt og kommunalt overblik over tilbagebetaling af coronalån

 

Folketinget har i 2020 og 2021 vedtaget en række låneordninger for at styrke likviditeten hos økonomisk trængte virksomheder under coronakrisen. Virksomheder har ad flere omgange kunnet ansøge om rentefrie moms- og A-skattelån svarende til de beløb, virksomhederne løbende har angivet til Skattestyrelsen.

I alt skal godt 100.000 aktive lån betales tilbage i løbet af 2022 og 2023. Lånene er fordelt på knap 48.000 virksomheder og dækker over et beløb på omkring 34 mia. kr.

Størstedelen af lånene – både målt på antal virksomheder og værdien af lån – havde frist for tilbagebetaling den 1. april 2022. Her skulle knap 45.000 virksomheder tilbagebetale 21,6 mia. kr. Skattestyrelsens opgørelser viser, at der til dato foreløbig er tilbagebetalt omkring 17,7 mia. kr., jf. figur 1.

Ved fristen den 1. juni 2022 skulle omkring 8.700 virksomheder betale 5,3 mia. kr. tilbage i coronalån. Foreløbigt har virksomhederne tilbagebetalt 4,7 mia. kr., hvilket svarer til 90 pct. af det samlede beløb til betaling 1. juni, jf. figur 1.

 

Nyt om fristen 1. november: Den 1. november havde godt 10.000 virksomheder en frist for at betale lån for 2,3 mia. kr. I den første opgørelse af tilbagebetalingen, tre uger efter fristen, har virksomhederne betalt 1,5 mia. kr. tilbage. Det svarer til godt 66 pct. af det samlede beløb til betaling ved fristen, jf. figur 1.

Betalingsprocenten er indtil videre på et højere niveau ved november-fristen end betalingsprocenten var ved april-fristen omkring tre uger efter skæringsdatoen. Den er dog lavere end betalingsprocenten var kort efter fristen på lånene i juni.

Figur 1. Oversigt over tilbagebetaling af coronalån pr. 22. november 2022

Betalt 221122
Kilde: Skattestyrelsen

De første opgørelser af tilbagebetalingen af coronalån viste, at omkring 13,5 mia. kr. var blevet tilbagebetalt i slutningen af april måned. Virksomhederne har gradvist i løbet af sommeren betalt en større del af deres lån tilbage og den nyeste opgørelse viser, at virksomhederne har betalt 24 mia. kr. eller hvad der svarer til 82 procent af det samlede lånebeløb, jf. figur 2.

Det store hop i juni måned skyldes, at der den 1. juni var frist for betaling af endnu en runde coronalån. Tilsvarende har der den 1. november været en ny frist for betaling af coronalån, hvilket er lagt til den seneste opgørelse i figur 2.

Figur 2. Betalingen af coronalån siden april (i mia. kr. og i procent af samlet lån)

Betalt Tidslinje 221122
Kilde: Skattestyrelsen

 

Branchefordelingen over tilbagebetaling af coronalån

Virksomhederne er spredt ud på mange forskellige brancher. De største dele af lånebeløbet skulle tilbagebetales af virksomheder inden for brancherne handel, industri, bygge og anlæg samt videnservice.

Her skulle brancherne hver især betale mellem knap 3 mia. kr. tilbage og handelsbranchen med det største beløb på godt 7,6 mia. kr.

Skattestyrelsens seneste opgørelser viser, at virksomheder på tværs af brancher har betalt lån tilbage for et samlet beløb på omkring 24 mia. kr. Størstedelen af beløbet kan findes blandt virksomheder inden for de fire nævnte brancher med et samlet beløb på mellem 2.200 mio. kr. (2,2 mia. kr.) og 6.200 mio. kr. (6,2 mia. kr.), jf. figur 3.

Figur 3. Betalte coronalån fordelt på brancher (mio. kr.), pr. 22. november 2022

Brancher Beløb 221122
Kilde: Skattestyrelsen

Beløbet på 24 mia. kr. svarer til, at virksomhederne på tværs af brancher i gennemsnit har betalt 82 pct. af det samlede lånebeløb tilbage. I den følgende figur findes overblikket over andelen af tilbagebetalt coronalån for de enkelte brancher (rækkefølgen af brancherne følger den samme som i figur 3). 

Her er det særligt virksomheder inden for brancherne råstofudvinding, energiforsyning, ejendomshandel og udlejning samt i industrien, der foreløbigt har tilbagebetalt de største andele af deres lån, jf. figur 4.

Derudover indeholder figuren også, hvor store andele af branchernes coronalån som lige nu er en del af hhv. betalingsordningerne og i restpuljen (hvor virksomhederne hverken har betalt eller oprettet en betalingsordning). I gennemsnit er omkring 13 pct. af coronalånene en del af betalingsordningerne på tværs af brancherne. Dermed er det omkring 5 pct. af coronalånene som i gennemsnit er en del af restpuljen (hvor virksomhederne hverken har betalt eller oprettet en betalingsordning).

Figur 4. Betalt coronalån fordelt på brancher (i pct. af samlet lån), pr. 22. november 2022

Brancher Pct. 221122
Kilde: Skattestyrelsen

 

Regionalt og kommunalt overblik over tilbagebetalingen af coronalån

Tilbagebetalingen af coronalån er i gang blandt virksomheder i hele landet uanset, om virksomhederne har adresse i Jylland, på Fyn eller Sjælland. Det fremgår af den regionale fordeling nedenfor, der fremhæver, hvor meget virksomhederne i de enkelte regioner har betalt af deres lån. 

De største tilbagebetalinger findes for virksomheder i Region Hovedstaden og Region Midtjylland med henholdsvis 7,5 mia. kr. og 6,3 mia. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at det også er i de regioner, hvor virksomhederne har optaget coronalån for de største samlede beløb.

Virksomhederne i Region Sjælland og Region Nordjylland har omvendt optaget lån for de mindste beløb under coronakrisen. Dermed har virksomheder i de regioner tilsvarende tilbagebetalt de laveste beløb på henholdsvis 2,2 mia. kr. og 2,7 mia. kr., jf. figur 5.

I opgørelsen over andele af tilbagebetalte lån er der forskel på, om virksomhederne ligger øst eller vest for Storebælt. Virksomhederne på Fyn og i Jylland har i gennemsnit betalt de største andele af deres lånebeløb tilbage med en andel på omkring 85 pct. Mens virksomhederne øst for Storebælt indtil videre har betalt en noget lavere andel tilbage på mellem 75 og 79 pct.

Figur 5. Regional oversigt over tilbagebetaling af coronalån pr. 22. november 2022

Regioner 221122
Kilde: Skattestyrelsen

Inden for de forskellige regioner er der relativt store forskelle i graden af tilbagebetaling, hvis man opgør betalingen af coronalån alt efter i hvilken kommune som virksomheden har sin adresse. Det fremgår i nedenstående figur, hvor virksomheder i kommunerne med den mørkeblå farve i gennemsnit har betalt de største andele tilbage med 88 pct. eller mere. Virksomhederne i kommunen med den højeste tilbagebetaling har indtil videre tilbagebetalt op til 93 pct. af lånet.

I modsætning har virksomheder i de lysegrå kommuner i gennemsnit betalt de laveste andele tilbage, som svarer til under 76 pct. af deres coronalån. Virksomhederne i kommunen med den laveste tilbagebetaling har indtil videre betalt knap 69 pct. af lånet.

Figur 6. Kommunalt overblik over tilbagebetaling af coronalån pr. 22. november 2022

Kommuner 221122
Kilde: Skattestyrelsen