Tilbagebetalingen af coronalån for 27,2 mia. kr.

Virksomhederne, som optog rentefrie moms- og A-skattelån under coronakrisen, har indtil videre haft 4 ud af 5 frister for tilbagebetaling af lånene. Samlet set har virksomhederne haft et lån for godt 31 mia. kr., hvor fristen er overskrevet.

Opdateret: 3. marts 2023

Klik herunder og hop direkte til:

Branchefordelingen over tilbagebetaling af coronalån

Regionalt og kommunalt overblik over tilbagebetaling af coronalån

 

Folketinget har i 2020 og 2021 vedtaget en række låneordninger for at styrke likviditeten hos økonomisk trængte virksomheder under coronakrisen. Virksomheder har ad flere omgange kunnet ansøge om rentefrie moms- og A-skattelån svarende til de beløb, virksomhederne løbende har angivet til Skattestyrelsen.

I alt skal godt 100.000 aktive lån betales tilbage i løbet af 2022 og 2023. Lånene er fordelt på knap 48.000 virksomheder og dækker over et beløb på omkring 34 mia. kr.

Størstedelen af lånene – både målt på antal virksomheder og værdien af lån – havde frist for tilbagebetaling den 1. april 2022. Her skulle knap 45.000 virksomheder tilbagebetale 21,6 mia. kr. Skattestyrelsens opgørelser viser, at der til dato foreløbig er tilbagebetalt omkring 18,7 mia. kr. eller knap 87 pct. af lånet, jf. figur 1.

Ved fristen den 1. juni 2022 skulle omkring 8.700 virksomheder betale 5,3 mia. kr. tilbage i coronalån. Foreløbigt har virksomhederne tilbagebetalt 4,8 mia. kr., hvilket svarer til tæt på 92 pct. af det samlede beløb til betaling 1. juni, jf. figur 1.

Den 1. november havde godt 10.000 virksomheder en frist for at betale lån for 2,3 mia. kr. Seneste opgørelse viser, at virksomhederne indtil videre har betalt 1,8 mia. kr., jf. figur 1. Det svarer til knap 77 pct. af det samlede beløb til betaling ved fristen.

Nyt om fristen 1. februar 2023: Næsten 7.000 virksomheder havde en frist for betaling af coronalån den 1. februar for omkring 2,2 mia. kr. Her har virksomhederne betalt 1,9 mia. kr. tilbage siden fristen, svarende til over 86 pct. af beløbet, jf. figur 1.

Figur 1. Oversigt over tilbagebetaling af coronalån pr. 20. februar 2023

Betaling Pr. Frist 200223
Kilde: Skattestyrelsen

De første opgørelser af tilbagebetalingen af coronalån viste, at omkring 13,5 mia. kr. var blevet tilbagebetalt i slutningen af april måned. Virksomhederne har gradvist i løbet af sommeren og efteråret betalt en større del af deres lån tilbage og den nyeste opgørelse viser, at virksomhederne har betalt 27,2 mia. kr. eller hvad der svarer til 87 procent af det samlede lånebeløb, jf. figur 2.

Tidslinjen afspejler desuden udviklingen efter de forskellige frister for tilbagebetalinger, der har været i løbet af 2022, jf. figur 2.

Figur 2. Betalingen af coronalån (i mia. kr. og i procent af samlet lån)

Betaling Tidslinje 200223
Kilde: Skattestyrelsen

 

Branchefordelingen over tilbagebetaling af coronalån

Virksomhederne er spredt ud på mange forskellige brancher. De største dele af lånebeløbet skulle tilbagebetales af virksomheder inden for brancherne handel, industri, bygge og anlæg samt videnservice.

Her skulle brancherne hver især betale mellem knap 3 mia. kr. tilbage og handelsbranchen med det største beløb på godt 8 mia. kr.

Skattestyrelsens seneste opgørelser viser, at virksomheder på tværs af brancher har betalt lån tilbage for et samlet beløb på omkring 27,2 mia. kr. Størstedelen af beløbet kan findes blandt virksomheder inden for de fire nævnte brancher med et samlet beløb på mellem 2.500 mio. kr. (2,5 mia. kr.) og 6.900 mio. kr. (6,9 mia. kr.), jf. figur 3.

Figur 3. Betalte coronalån fordelt på brancher (mio. kr.), pr. 20. februar 2023

Brancher (Beløb) 200223
Kilde: Skattestyrelsen

Beløbet på 27,2 mia. kr. svarer til, at virksomhederne på tværs af brancher i gennemsnit har betalt 87 pct. af det samlede lånebeløb tilbage. I den følgende figur findes overblikket over andelen af tilbagebetalt coronalån for de enkelte brancher (rækkefølgen af brancherne følger den samme som i figur 3). 

Her er det særligt virksomheder inden for brancherne råstofudvinding, energiforsyning, ejendomshandel og udlejning samt i industrien, der foreløbigt har tilbagebetalt de største andele af deres lån, jf. figur 4.

Derudover indeholder figuren også, hvor store andele af branchernes coronalån som lige nu er en del af hhv. betalingsordningerne og i restpuljen (hvor virksomhederne hverken har betalt eller oprettet en betalingsordning). I gennemsnit er omkring 9 pct. af coronalånene en del af betalingsordningerne på tværs af brancherne. Dermed er det omkring 4 pct. af coronalånene som i gennemsnit er en del af restpuljen (hvor virksomhederne hverken har betalt eller oprettet en betalingsordning).

Figur 4. Betalt coronalån fordelt på brancher (i pct. af samlet lån), pr. 20. februar 2023

Brancher (Pct.) 200223
Kilde: Skattestyrelsen

 

Regionalt og kommunalt overblik over tilbagebetalingen af coronalån

Tilbagebetalingen af coronalån er i gang blandt virksomheder i hele landet uanset, om virksomhederne har adresse i Jylland, på Fyn eller Sjælland. Det fremgår af den regionale fordeling nedenfor, der fremhæver, hvor meget virksomhederne i de enkelte regioner har betalt af deres lån. 

De største tilbagebetalinger findes for virksomheder i Region Hovedstaden og Region Midtjylland med henholdsvis 8,8 mia. kr. og 7,1 mia. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at det også er i de regioner, hvor virksomhederne har optaget coronalån for de største samlede beløb.

Virksomhederne i Region Sjælland og Region Nordjylland har omvendt optaget lån for de mindste beløb under coronapandemien. Dermed har virksomheder i de regioner tilsvarende tilbagebetalt de laveste beløb på henholdsvis 2,5 mia. kr. og 3 mia. kr., jf. figur 5.

I opgørelsen over andele af tilbagebetalte lån er der forskel på, om virksomhederne ligger øst eller vest for Storebælt. Virksomhederne på Fyn og i Jylland har i gennemsnit betalt de største andele af deres lånebeløb tilbage med en andel på omkring 89 pct. Mens virksomhederne øst for Storebælt indtil videre har betalt en noget lavere andel tilbage på mellem 82 og 84 pct.

Figur 5. Regional oversigt over tilbagebetaling af coronalån pr. 20. februar 2023

Regioner 200223
Kilde: Skattestyrelsen

Inden for de forskellige regioner er der relativt store forskelle i graden af tilbagebetaling, hvis man opgør betalingen af coronalån alt efter i hvilken kommune som virksomheden har sin adresse. Det fremgår i nedenstående figur, hvor virksomheder i kommunerne med den mørkeblå farve i gennemsnit har betalt de største andele tilbage med 89 pct. eller mere. Virksomhederne i kommunen med den højeste tilbagebetaling har indtil videre tilbagebetalt op til 95 pct. af lånet.

I modsætning har virksomheder i de lysegrå kommuner i gennemsnit betalt de laveste andele tilbage, som svarer til under 79 pct. af deres coronalån. Virksomhederne i kommunen med den laveste tilbagebetaling har indtil videre betalt 74 pct. af lånet.

Figur 6. Kommunalt overblik over tilbagebetaling af coronalån pr. 20. februar 2023

Kommuner 200223 (1)