Virksomhedernes skattebetaling

Stor andel af det samlede provenu

I 2021 indbetalte virksomheder knap 39 pct. af det samlede skatte- og afgiftsprovenu.

Størstedelen af indbetalingerne er moms og lønsumsafgifter

I 2021 indbetalte virksomheder mere end 259 mia. kr. i moms og lønsumsafgifter.

Virksomheder begår ofte fejl

Tæt på tre ud af fire virksomheder angiver ikke deres skatteoplysninger korrekt. 71 pct. begår fejl.

Indsatsen mod social dumping

Skattestyrelsen udvikler løbende vejledningen om danske skatteforhold, så det bliver nemmere for virksomheder og personer at overholde lovgivningen.

Danskernes skattebetaling

Personskat udgør 54 pct.

Personskatteprovenuet udgør 54 pct. af de samlede skatter og afgifter. Over halvdelen af de samlede skatter og afgifter kommer fra personskatter.

3,5 mio. havde overskydende skat

I 2021 havde godt 200.000 flere danskere overskydende skat sammenlignet med 2017.

41% har fejl i håndværkerfradrag

Flere danskere lavede fejl i deres registrering af håndværkerfradraget i 2020.

Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet

Den tredje gruppe er personer, der ikke er traditionelt tilknyttet til arbejdsmarkedet som enten lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende.