Skattebetaling i Danmark

Danskernes Skattebetaling

576 mia. kr. i personskatteprovenu

Fra 2018 til 2019 er personskatterne steget med 23 mia. kr.

Danskerne bliver bedre til at betale korrekt skat

Siden 2015 er den samlede restskat og overskydende skat faldet med 4 mia. kr.

Skattereglerne overholdes i høj grad

84 pct. af skatteborgerne oplyser deres personlige skat korrekt.

Forskudsopgørelsen i en coronatid

Flere end tidligere har ændret i forskudsopgørelsen som følge af nedlukningen. Særligt fire felter var populærere.

Hent hele publikationen som pdf