Forskudsopgørelsen i en coronatid

Forskudsopgørelsen: Danskernes skattebudget

COVID-19 har haft store konsekvenser for danskernes liv og økonomi. Flere blev hjemsendt fra deres arbejde, fik lønkompensation eller mistede deres job. Det fik betydning for danskernes skattebetaling.

Skattestyrelsens kerneopgave er at sikre, at alle borgere betaler de korrekte skatter og afgifter til tiden. Skattestyrelsen skal ligeledes sikre, at det er så nemt som muligt for borgerne at betale den korrekte skat. Det blev særligt understreget under nedlukningen som følge af COVID-19, hvor mange danskere oplevede store ændringer i deres skatteforhold.

Borgerne skal både forholde sig til en forskudsopgørelse og en årsopgørelse. Forskudsopgørelsen er et budget over den enkelte danskers skat for det kommende år. Årsopgørelsen er regnskabet for det forgangne år, hvor borgeren kan se, om der udbetales overskydende skat eller skal betales restskat.

Forskudsopgørelsen udarbejdes af Skattestyrelsen i efteråret før et indkomstår for samtlige skattepligtige personer over 15 år. Opgørelsen indeholder et skøn over borgerens indtjeninger og fradrag for det kommende år baseret på det seneste år. Forskudsopgørelsen ligger desuden til grund for borgernes trækprocenter for A-skat og B-skat eller for, om borgeren skal have frikort.

Borgeren har selv mulighed for at ændre i sin forskudsopgørelse og opfordres til at gøre det løbende, såfremt der sker ændringer i fx indkomst. Skattestyrelsen har automatiseret store dele af danskernes skattebetaling. Det vil sige, at indberetninger fra tredjeparter sker automatisk. Hvert år modtager Skattestyrelsen godt 170 mio. automatiske indberetninger.

På baggrund af de automatiske indberetninger sender Skattestyrelsen hvert år i maj et forslag til en justeret forskudsopgørelse for det indeværende år. Et sådant forslag kaldes Autoforskud. Det sendes til borgere, hvis samlede skattebetaling har ændret sig mere end 5 pct. i forhold til den seneste forskudsopgørelse.

Det kan fx være en borger, der er gået på pension, men som har glemt at ændre sin forskudsopgørelse. Hvis forslaget accepteres, vil sandsynligheden for, at borgeren betaler for meget eller for lidt i skat, være markant mindre.

I 2021 sendte Skattestyrelsen et Autoforskud til mere end 400.000 skatteborgere.