Danskerne bruger TastSelv til at indberette ændringer

I 2020 foretog borgerne mere end 3 mio. ændringer på forskudsopgørelsen efter frigivelsen i november 2019. Ændringerne blev foretaget af borgerne selv på TastSelv på skat.dk eller gennem Skattestyrelsens kundecenter.

Siden 2010 er borgernes ændringer steget med ca. 48 pct. Det indikerer, at danskerne generelt er blevet bedre til at ændre i deres forskudsopgørelse løbende, og under COVID-19 har behovet været stigende.

I 2019 blev der foretaget godt 2,8 mio. ændringer mod de knap 3,1 mio. ændringer, som blev foretaget i 2020, jf. figur 6.

Figur 6: Samlede ændringer via TastSelv og kundecenter, 2010 - 2020

De fleste ændringer foretager borgerne digitalt via TastSelv. Antallet af ændringer via TastSelv er steget med 80 pct. fra knap 1,5 mio. i 2010 til lidt over 2,7 mio. i 2020, jf. figur 7.

I samme periode er antallet af ændringer via Skattestyrelsens kundecenter mere end halveret fra ca. 680.000 i 2010 til ca. 330.000 i 2020, jf. figur 7. Udviklingen indikerer, at danskerne, allerede inden COVID-19, er blevet bedre og bedre til selv at rette deres forskudsopgørelse på TastSelv.

Under COVID-19 er denne tendens kun blevet tydeligere. Fra 2019 til 2020 steg antallet af ændringer, som borgerne selv laver via TastSelv, med 10 pct., mens henvendelserne til kundecentret fortsat ligger på et stabilt niveau, jf. figur 7.

Figur 7: Ændringer via hhv. TastSelv og kundecenter, 2010 - 2020

Anm.: Afrundinger betyder, at summen af de to grafer afviger fra figur 6.