Kampagne nåede mere end 2 mio. personer

Skattestyrelsen laver løbende vejledningskampagner til både borgere og virksomheder i forbindelse med skatteårets vigtigste begivenheder. Det gælder blandt andet i forbindelse med frigivelsen af forskudsopgørelsen og årsopgørelsen.

Under nedlukningen pga. COVID-19 har det været nødvendigt for mange danskere at ændre deres forskudsopgørelse. Derfor lancerede Skattestyrelsen i maj 2020 en målrettet vejledningskampagne, der gjorde borgere opmærksomme på vigtigheden af at ændre forskudsopgørelsen, hvis borgerens arbejdssituation ændrede sig.

Kampagnen genererede i alt 6,3 mio. digitale visninger på sociale medier og nåede ud til mere end 2 mio. personer. I kampagneperioden åbnede mere end 250.000 borgere deres forskudsopgørelse, og mere end halvdelen af borgerne ændrede i den.

Der blev desuden sendt breve i e-Boks til de 56.000 borgere, der havde et årligt kørselsfradrag på mere end 40.000 kr. I brevet opfordrede Skattestyrelsen borgerne til at gennemgå deres kørselsfradrag for at sikre, at det stemte overens med deres hverdag under nedlukningen. Over 10.000 borgere åbnede på den baggrund deres forskudsopgørelse, og af disse har mere end 90 pct. ændret deres kørselsfradrag.