Kørselsfradrag faldt med 3 mia. kr.

Danskerne har i 2020 i større udstrækning end normalt arbejdet hjemmefra eller været hjemsendt med lønkompensation på grund af COVID-19. Det har betydet mindre transport til og fra arbejde, og dermed et lavere kørselsfradrag.

Siden 2010 har det samlede årlige kørselsfradrag været støt stigende. Fra 2019 til 2020 faldt det samlede kørselsfradrag med godt 3 mia. kr. Det er et fald på knap 15 pct., jf. figur 9.

Der er ligeledes ca. 50.000 færre skatteborgere, der gjorde brug af kørselsfradraget i 2020. Det har samlet set betydet, at det gennemsnitlige kørselsfradrag pr. borger er faldet med ca. 2.000 kr. fra 2019 til 2020.

Figur 9: Udvikling i kørselsfradraget, 2010 - 2020

Anm.: Det ekstra kørselsfradrag til lavindkomster indgår ikke i analysen.