Danskernes skattebetaling

Danskernes 2021 Banner 1280X425

Opdateret december 2021

Introduktion

5,3 mio. skattepligtige borgere i Danmark bidrager til finansieringen af det danske velfærdssamfund. Tilsammen betalte de knap 576 mia. kr. i personskatter i 2019. Provenuet fra personskatterne udgør mere end halvdelen af det samlede årlige skatte- og afgiftsprovenu på ca. 1.100 mia. kr.

Skattestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at borgerne betaler de korrekte skatter til tiden. Det skal være trygt og nemt for borgerne at betale deres skat. Det sikrer Skattestyrelsen ved at have effektive vejlednings- og kontrolmekanismer integreret i alle dele af skattebetalingen.

Danskernes skattebetaling er en årligt tilbagevendende publikation, der sætter fokus på borgernes skattebetaling. Det gøres i to dele – faste nøgletal og et aktuelt tema.

I nøgletallene præsenteres udviklingen i borgernes skattebetaling for indkomståret 2019. Det gælder provenu fra forskellige skattearter, borgernes præcision i skattebetalingen og deres regelefterlevelse.

Årets tema er Forskudsopgørelsen i en coronatid. Nedlukningen som følge af COVID-19 har haft stor betydning for danskernes liv og økonomi – og dermed for deres skatteforhold. I temaet ses derfor nærmere på Skattestyrelsens indsats for at få borgerne til at forholde sig til forskudsopgørelsen og de ændringer, som borgerne har foretaget.