Flest honorarmodtagere i den tredje gruppe

I 2021 udgjorde den tredje gruppe omkring 266.000 borgere. Det svarer til 5 pct. af de 5,2 mio. skattepligtige borgere. Selvom der har været små udsving, har andelen af skattepligtige borgere i den tredje gruppe været stabil siden 2017. Det må dog formodes, at der er sket et skifte internt i den tredje gruppe, hvor de nye beskæftigelsesformer fylder mere.

Skattepligtige borgere og andelen i den tredje gruppe, 2017-2021

Tusinde personer 2017 2018 2019 2020 2021
Skattepligtige i alt

5.135

5.152

5.175

5.175

5.194

- Den tredje gruppe

260

269

302

248

266

Andel af skattepligtige i
den tredje gruppe

5,1 %

5,2 %

5,8 %

4,8 %

5,1 %

Honorarmodtagere udgør langt størstedelen af borgerne i den tredje gruppe. Med knap 220.000 borgere udgjorde honorarmodtagere omkring 83 pct. af alle i den tredje gruppe i 2021. Hver tiende i den tredje gruppe er borgere, der har etableret en opstartsvirksomhed, og endelig drev knap 8 pct. ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

Gruppering i den tredje gruppe, 2021

Anm.: Summen af procenterne kan afvige fra 100 på grund af afrundinger.

Det er Skattestyrelsens erfaring, at de ovenstående opgørelser underestimerer antallet af borgere i den tredje gruppe. Det skyldes, at opgørelsen kun dækker over borgere, der har oplyst indkomst fra deres aktiviteter i den tredje gruppe. I forbindelse med kontrol af borgernes skattebetaling opdages der fx honorarmodtagere, som ikke har opgivet B-indkomst. Det kan blandt andet være fordi, borgeren ikke kender til reglerne eller bevidst forsøger at undgå dem.

Selvom antallet af borgere i den tredje gruppe har været stabilt siden 2017, har der været jævn udskiftning i borgerne, som er en del af gruppen. Samlet har over 700.000 borgere været en del af den tredje gruppe i et eller flere år siden 2017.

Langt de fleste i den tredje gruppe er kun en del af gruppen i en kortere periode. Næsten 60 pct. har kun haft skattepligtig indkomst inden for den tredje gruppe i ét år. Næsten hver tredje har været en del af den tredje gruppe i to til fire år, mens en lille gruppe på omkring hver tiende har været en del af den tredje gruppe i de fem år, opgørelsen dækker.

Andelen af personer med et eller flere år i den tredje gruppe, 2017-2021

Anm.: Figuren er baseret på data om den tredje gruppe fra 2017 til 2021. Personerne kan derfor godt have været en del af den tredje gruppe i mere end de fem år.

Når borgerne ofte er en del af den tredje gruppe i en kortere periode, stiller det krav til, at Skattestyrelsen løbende vejleder gruppen for at sikre, at de betaler den korrekte skat.

Sådan er den tredje gruppe opgjort

Tallene i temaafsnittet er baseret på udtræk af borgernes skatteoplysninger fra perioden 2017 til 2021. Det betyder, at en borger kan have været en del af den tredje gruppe i mere end de 5 år, som analysen strækker sig over.

Borgere i den tredje gruppe følger Skattelovrådets definition og afgrænsning i rapporten Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet delrapport I fra marts 2019.

For at undgå overlap kan borgerne kun indgå i én ud af de tre kategorier, selvom de har indkomst, som kan placere dem i flere kategorier. Udsøgningen er rangeret som følgende:

  1. Opstartsvirksomheder
  2. Honorarmodtagere
  3. Ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

For alle tre grupper gælder, at borgeren kan have haft anden indkomst, fx løn- eller overførselsindkomst, i løbet af året samtidig med at have indkomst i den tredje gruppe.