Hver anden er også traditionel lønmodtager

For de fleste i den tredje gruppe er indkomst fra honorarer, opstartsvirksomheden eller den ikke-erhvervsmæssige virksomhed et supplement til en anden indkomst i samme år.

Kun 7 pct. i den tredje gruppe havde i 2021 alene indkomst fra beskæftigelse i den tredje gruppe. Tæt på hver anden havde et mere traditionelt lønmodtagerforhold med lønindkomst i samme år som indkomsten i den tredje gruppe, mens 15 pct. modtog overførselsindkomst i samme år. Endelig havde knap 30 pct. af borgere i den tredje gruppe en kombination af både lønindkomst, overførselsindkomst samt indkomst fra eksempelvis honorar. 

Fordelingen har ændret sig ganske lidt over årene, og billedet er derfor stort set det samme i 2021, som det var i 2017.

Indkomstkilde for den tredje gruppe, 2021

Sammenlignet med en traditionel lønmodtager er der mere, den tredje gruppe selv skal være opmærksomme på, når de indberetter oplysninger og tjekker deres årsopgørelse. I langt de fleste tilfælde vil oplysninger om eksempelvis indkomst fra et honorar blive indberettet fra virksomheden til Skattestyrelsen. Men der kan være tilfælde, hvor der bliver udbetalt honorarer, som ikke bliver indberettet af virksomheden.

Hvis virksomheden ikke indberetter indkomsten til Skattestyrelsen, bliver der ikke automatisk indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag ved udbetaling af honoraret. Det er derfor borgeren selv, som har ansvaret for at oplyse honoraret som B-indkomst, så den korrekte skat og arbejdsmarkedsbidrag indbetales til Skattestyrelsen.

For at der kan beregnes den korrekte skat, skal borgerne huske, at de kan have ret til fradrag, og derfor også oplyse deres berettigede fradrag for udgifter i forbindelse med at udføre arbejdsopgaven, fx udgifter til kørsel eller rejser.

Når det er sikret, at der både er indtastet korrekte indkomstoplysninger og korrekte oplysninger om fradrag, kan borgerens skat udregnes og betales. Hvis der er tale om et lille beløb, kan det klares med en engangsbetaling med dankort.

Hvis der er tale om faste honorarer, kan borgeren vælge at skrive indkomst- og skatteoplysningerne ind på forskudsopgørelsen løbende i takt med indkomsten. Borgeren kan også oplyse en forventet B-indkomst på samme måde som med lønindkomst.

Det gælder både for borgere i den tredje gruppe, selvstændige og lønmodtagere, at oplysningerne på forskudsopgørelsen ikke opdateres, når indkomsten ændrer sig. Denne ændring vil først ske i forbindelse med årsopgørelsen, hvis Skattestyrelsen har modtaget oplysninger om borgerens indkomst fra tredjeparter – såsom arbejdsgivere. Borgerne kan derfor ende med en overskydende skat eller betale en restskat. Borgere i den tredje gruppe skal være særligt opmærksomme, da de har nogle ekstra pligter i forhold til lønmodtagere. 

I 2021 havde omkring to ud af tre i den tredje gruppe overskydende skat, mens den sidste tredjedel havde restskat på deres årsopgørelse. Langt de fleste har dermed betalt for meget i skat, hvilket kan skyldes, at de fx har overvurderet deres indtægt i året eller først registreret et fradrag på årsopgørelsen. Det samme billede har tegnet sig siden 2017.

Andel af den tredje gruppe med overskydende skat eller restskat, 2017-2021

Anm.: For de fleste er der ikke tale om overskydende skat og restskat alene fra beskæftigelse i den tredje gruppe men af hele deres indkomst.

Det kan tyde på, at en stor del af den tredje gruppe har svært ved at forudsige deres indkomst og oplyse de korrekte indkomstoplysninger på forskudsopgørelsen til Skattestyrelsen. De står derfor ofte med en restskat, når årsopgørelsen gøres op.

Borgerne i den tredje gruppe, som har en restskat, skal betale et langt større beløb end dem, som får overskydende skat tilbage. I 2021 skulle borgerne i den tredje gruppe i gennemsnit betale næsten 40.000 kr. i restskat, mens den overskydende skat i gennemsnit var knap 14.000 kr., jf. figur 9.

Gennemsnitlig overskydende skat og restskat for den tredje gruppe, 2017-2021

Anm.: For de fleste er der ikke tale om overskydende skat og restskat alene fra beskæftigelse i den tredje gruppe men af hele deres indkomst.

En del brancher, der normalt beskæftiger dele af den tredje gruppe, såsom musikere og foredragsholdere, har været udfordret af nedlukningerne som følge af covid-19. Det har betydet, at borgerne i disse dele af den tredje gruppe havde et meget usikkert indkomstgrundlag, herunder som følge af eksempelvis kompensationsordninger og har måske ikke løbende opdateret oplysningerne på forskudsopgørelsen. Det kan have medvirket til, at den tredje gruppe i gennemsnit skulle betale omkring 10.000 kr. mere i restskat i 2021, end de skulle i 2019.

Det er Skattestyrelsens erfaring, at jo mere kompleks en borgers skatteforhold er, jo større sandsynlighed vil der være for fejl og eventuelt restskat. Personer i den tredje gruppe vil derfor oftere være i risiko for at have restskat end lønmodtagere med simple skatteforhold.

Restskatten ender ikke i en større gæld til det offentlige

Den stigende restskat for borgerne i den tredje gruppe ser dog ikke ud til at sætte sig i borgernes evne til at betale den efterfølgende opkrævning fra Skattestyrelsen. Den tredje gruppe havde således en højere betalingsprocent af deres samlede opkrævede skat i 2021, end tilfældet var i 2017.

Det bakkes også op af en opgørelse af gælden til det offentlige fra Gældstyrelsen. Den tredje gruppe skyldte i gennemsnit knap 98.000 kr. til det offentlige ved udgangen af 2021 og tendensen har generelt været faldende siden 2017. Til sammenligning skyldte den gennemsnitlige borger i gennemsnit knap 115.000 kr. ved udgangen af 2021, og gælden har været svagt stigende siden 2017.

Sådan er den tredje gruppe opgjort

Tallene i temaafsnittet er baseret på udtræk af borgernes skatteoplysninger fra perioden 2017 til 2021. Det betyder, at en borger kan have været en del af den tredje gruppe i mere end de 5 år, som analysen strækker sig over.

Borgere i den tredje gruppe følger Skattelovrådets definition og afgrænsning i rapporten Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet delrapport I fra marts 2019.

For at undgå overlap kan borgerne kun indgå i én ud af de tre kategorier, selvom de har indkomst, som kan placere dem i flere kategorier. Udsøgningen er rangeret som følgende:

  1. Opstartsvirksomheder
  2. Honorarmodtagere
  3. Ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

For alle tre grupper gælder, at borgeren kan have haft anden indkomst, fx løn- eller overførselsindkomst, i løbet af året samtidig med at have indkomst i den tredje gruppe.