18 pct. flere ændringer i forskudsopgørelsen

I 2020 har danskerne ændret 18 pct. flere gange i forskudsopgørelsens fire mest populære felter i forhold til 2019.

Under COVID-19 har der været flest ændringer i forskudsopgørelsen i felterne kørselsfradrag, overskud af egen virksomhed, B-indkomst og håndværkerfradrag. I 2020 er der i alt foretaget 1,2 mio. ændringer på de fire felter. Det er 18 pct. flere ændringer end i 2019.

Udvikling på de fire mest ændrede felter på forskudsopgørelsen, 2019 - 2020

Anm.: Data er udtrukket for perioderne fra åbningen af forskudsopgørelsen i november t.o.m. 31. december i indkomståret. Tallene er opgjort, så der findes en ændring pr. dag pr. borger. Har borgere ændret det samme felt flere gange i løbet af samme dag, opgøres det som en enkelt ændring.

Feltet for kørselsfradrag er det mest ændrede felt på forskudsopgørelsen i 2020, hvor der er lavet knap 800.000 ændringer. Det er 18 pct. flere ændringer end i 2019, jf. figur 8. Borgerne er berettiget til kørselsfradrag, når de har mere end 24 kilometer til og fra arbejde. Den markante stigning i ændringer i kørselsfradraget afspejler, at mange var nødsaget til at arbejde hjemmefra.

Feltet for overskud af egen virksomhed er også blevet hyppigt ændret. I 2020 blev der foretaget 24 pct. flere ændringer end i 2019. Feltet anvendes primært af selvstændige enkeltmandsvirksomheder, fx frisører, massører og andre liberale erhverv. Liberale erhverv har i lange perioder været lukkede under COVID-19. Derfor har ca. 260.000 borgere haft behov for at justere deres forventede overskud.

Feltet for håndværkerfradrag er ændret 7 pct. mere i 2020 sammenlignet med 2019, jf. figur 8. Det kan skyldes, at mange danskere har påbegyndt renoveringsprojekter under nedlukningen pga. COVID-19.

Der er ligeledes sket en stigning i ændringer i feltet for B-indkomst, der er steget med 10 pct. fra 2019 til 2020. Feltet for B-indkomst anvendes af fx freelancere og kunstnere, der ikke får betalt en fast løn, men bliver betalt i honorarer. Dette skal indberettes i forskudsopgørelsen, så der bliver trukket den korrekte skat. Det stigende antal ændringer i feltet for B-indkomst i 2020 skyldes, at mange ikke har fået de samme honorarer, som de plejer.

Foreløbige tal tyder på, at tendensen fortsætter ind i 2021. I de første 8 måneder af 2021 er der allerede lavet mere end 1,1 mio. ændringer på de fire felter. Det svarer til 95 pct. af alle de ændringer, som blev foretaget i 2020.