Flest fejl med fradrag for rejseudgifter

I 2019 var der i alt 66 felter på årsopgørelsen. De udgør grundlaget for den enkelte skatteborgers skattebetaling. Det er fx felterne for lønindkomst, SU og kørselsfradrag. For at undgå fejl og forsøg på snyd er 21 af felterne låste. Det betyder, at borgeren ikke har mulighed for at ændre værdierne i de felter. For eksempel er feltet for lønindkomst, som indberettes automatisk af arbejdsgivere, låst.

De øvrige 45 felter er åbne og kan udfyldes af borgerne selv. 11 af felterne kan være forhåndsudfyldte med oplysninger fra tredjeparter. For de resterende 34 felter er det kun borgeren selv, der kender oplysningerne. Det er typisk her, der findes høje fejlprocenter og forsøg på snyd.

Som et nyt tiltag har Skattestyrelsen fra indkomståret 2019 indført en skræddersyet årsopgørelse. Tidligere kunne borgeren se alle felterne på årsopgørelsen, selvom en stor del af felterne ikke var relevante for borgeren. Den skræddersyede årsopgørelse viser kun de felter, som Skattestyrelsen vurderer, er relevante for borgeren. For langt de fleste borgere er der derfor kun ca. 12 synlige felter på årsopgørelsen. Har borgerne brug for at ændre i de felter, der ikke vises på den skræddersyede årsopgørelse, skal de kontakte Skattestyrelsen for at få dem vist.

Den seneste undersøgelse af regelefterlevelsen fra 2019 viser, at borgere i høj grad begår fejl med fradrag for rejseudgifter, kørselsfradrag og håndværkerfradrag, jf. tabel 5.

Tabel 5: Felter på årsopgørelsen hvor der hyppigst er fejl, 2019

Fejltyper

Fejlprocent

Fradrag for rejseudgifter (rejsefradrag)

62 pct.

Befordringsfradrag (kørselsfradrag)

37 pct.

Udgifter med servicefradrag (håndværkerfradrag)

32 pct.

Næsten to tredjedele af de borgere, som selv indberettede i feltet fradrag for rejseudgifter, begik i 2019 fejl, jf. tabel 5. Fradraget indbefatter kost og logi i forbindelse med arbejdsrejser, hvor det ikke er muligt at rejse frem og tilbage hver dag. Anvendelsen af fradraget bygger på en individuel vurdering. Fx havde en borger fratrukket udgifter i forbindelse med et midlertidigt arbejdssted på en byggeplads, selvom afstanden mellem bopæl og det midlertidige arbejdssted ikke var tilstrækkelig stor.

37 pct. af de borgere, som selv indberettede i feltet befordringsfradrag, bedre kendt som kørselsfradrag, begik i 2019 fejl, jf. tabel 5. Kørselsfradraget kan anvendes, når borgere har mere end 24 km til og fra arbejde. Fx viste en kontrol af kørselsfradrag, at en bils kørte kilometertal, ikke modsvarede det oplyste kilometertal. Temadelen i denne publikation ser nærmere på udviklingen i kørselsfradrag under nedlukningen pga. COVID-19.

Knap hver tredje begik fejl med håndværkerfradraget i 2019, jf. tabel 5. Fx havde en husejer fratrukket udgifter til anlæg af have og flisebelægning, som ikke er omfattet af håndværkerfradraget.

Høje fejlprocenter kan indikere, at reglerne kan være komplicerede og svære at gennemskue, eller at nogle borgere fristes til at omgå dem, når de selv kan angive oplysninger i de åbne felter.