Selskabernes skattebetaling 2021

Selskabernes Forside Banner1280x400

Opdateret marts 2022

Introduktion

Selskaber indbetalte i 2019 over 350 mia. kr. i skatter og afgifter. Provenuet fra selskaberne udgør dermed omkring en tredjedel af det samlede skatte- og afgiftsprovenu i Danmark på godt 1.100 mia. kr.

Skattestyrelsen har ansvar for at sikre, at selskaberne betaler de korrekte skatter og afgifter til tiden. Det sker gennem målrettet vejledning og kontrol. Skattestyrelsen sikrer desuden, at det er så nemt som muligt at betale de korrekte skatter og afgifter.

Nøgletal

I nøgletallene præsenteres selskabernes samlede indbetalinger for indkomstårene 2015-2019. Det gælder provenu fra forskellige skattearter samt selskabernes efterlevelse af moms- og skattereglerne.

Til nøgletal

Tema: Hovedaktionærer i små og mellemstore selskaber

I dette års tema sættes der fokus på hovedaktionærer i små og mellemstore selskaber og de udfordringer, der kan være forbundet med hovedaktionærer og deres dobbeltrolle som både ejer og direktør, hvor der kan ske sammenblanding mellem hovedaktionærens private økonomi og selskabets økonomi.

Derudover præsenteres Skattestyrelsens kontrolindsatser, der har til formål at sikre, at alle hovedaktionærer og selskaber betaler den korrekte skat og moms.

Til temaet