Hovedaktionærer i små og mellemstore selskaber

Selskabernes Forside Banner1280x400

Flere bliver hovedaktionærer i Danmark

Størstedelen af selskaberne i Danmark er små og mellemstore selskaber med en omsætning op til 500 mio. kr. I 2019 var der registreret tæt på 375.000 små og mellemstore selskaber, jf. figur 5. Det svarer til knap 70 pct. af alle selskaber i Danmark.

I Danmark registreres der hvert år flere og flere selskaber. I de seneste fem år er der kommet næsten 78.000 flere små og mellemstore selskaber. I takt med det stigende antal selskaber er der også sket en stigning i antallet af hovedaktionærer.

Hovedaktionærer er i denne publikation defineret som en person, der har kontrollerende indflydelse på et selskab. Det vil sige en person, der ejer eller inden for de sidste fem år har ejet mindst 25 pct. af aktierne eller anparterne i et selskab. Heri medregnes aktier, der samtidig tilhører eller har tilhørt den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller.

Fra 2015 til 2019 er antallet af hovedaktionærer steget fra omkring 150.000 til over 210.000. Det er en stigning på godt 60.000 hovedaktionærer, jf. figur 5. Dermed er antallet af hovedaktionærer i de små og mellemstore selskaber steget med over 40 pct. siden 2015. Det er en relativ større stigning end udviklingen i antallet af små og mellemstore selskaber, der er steget med godt 25 pct. i samme periode.

Figur 5. Antal hovedaktionærer og små og mellemstore selskaber, 2015-2019

Kilde: Skattestyrelsen.

I 2019 var halvdelen af de små og mellemstore selskaber ejet af én hovedaktionær, jf. figur 6. Hovedaktionæren vil ofte repræsentere selskabet som både ejer og direktør.

Figur 6. Hovedaktionærers ejerandele i små og mellemstore selskaber, 2019

Kilde: Skattestyrelsen.

Hovedaktionærer har mulighed for at påvirke de oplysninger, der angives til Skattestyrelsen og kan i stort omfang selv bestemme, om fx overskuddet i selskabet skal udbetales som aktieindkomst eller lønindkomst. Skattestyrelsen har derfor styrket kontrollen af, om hovedaktionærer og selskaber betaler den korrekte skat.