Fravalg af revision giver flere fejl

Fravalg af revision har betydning for både selskabernes angivelser og Skattestyrelsens kontroller. Selskaberne vil i højere grad skulle påtage sig ansvaret for, at indberetningerne af skat og moms er korrekte og indberettet til tiden. De skal samtidig i højere grad holde sig opdaterede om ændringer i skattelovgivningen, der kan have betydning for selskabet.

Det har også betydning for Skattestyrelsen, der skal påse, om angivelser er korrekte, samt foreløbigt fastsætte selskabers angivelser, hvis ikke de har overholdt indberetningsfristerne. Uden hjælp fra revisorernes anmærkninger om forhold i årsregnskabet, kan Skattestyrelsens kontroller blive mere omfattende.

I en stikprøveundersøgelse fra 2018 undersøgte Skattestyrelsen, om fravalg af revision havde betydning for mængden af fejl i angivelserne for skat og moms. Undersøgelsen viste, at små og mellemstore selskaber generelt har udfordringer med fejl i angivelserne, og at fravalg af revision i højere grad giver fejl i angivelserne af både skat og moms, jf. figur 11.

Figur 11. Fejlprocent for små og mellemstore selskaber, der kan fravælge revision, 2018

Anm.: Forskellene i fejlprocenten mellem de to grupper er signifikante for både skat og moms. Revision dækker både over fuld revision og anden hjælp fra revisor. Kilde: Skattestyrelsen.

Skattestyrelsens kontroller af små og mellemstore selskaber uden revision er derfor også blevet styrket. Der er blandt andet udviklet digitale værktøjer til udvælgelse af de selskaber med størst risiko for at begå fejl i angivelserne.

I modellen tjekkes oplysningerne fra selskaber, og de sammenholdes med andre indikatorer for angivelsesfejl, fx tidligere revisoranmærkninger i årsregnskabet, om selskabet er i en særlig risikofyldt branche, forskelle i selvangivet omsætning og Skattestyrelsens beregnede omsætning som følge af selskabets momsangivelser. Selskaber med størst risiko for fejl bliver derefter udvalgt til nærmere undersøgelse og kontrol.