Kontrol af hovedaktionærer giver resultater

Skattestyrelsen har siden 2018 skærpet kontrollen af hovedaktionærer og selskabers efterlevelse af skatte- og momsreglerne. Det skyldes, at risikoen for fejl er særligt stor, når hovedaktionærer kan begunstige sig selv eller sin familie med fx frie goder eller aktionærlån fra selskabet.

Gennem målrettet kontrol forsøger Skattestyrelsen at påvirke selskabernes regelefterlevelse og hovedaktionærernes adfærd til at mindske fejl inden for de seks risikoområder. Det sker både gennem kontroller, fokus på sanktioner, vejledning og ved samarbejde med rådgivningsbranchen.

I perioden fra 2018 til 2020 har Skattestyrelsen foretaget godt 7.200 kontroller af hovedaktionærer og deres selskaber. Kontrollerne har resulteret i, at hovedaktionærer og selskaber efterfølgende har modtaget skatteopkrævninger for i alt 253 mio. kr., jf. figur 9.

Figur 9. Kontrol af hovedaktionærer og deres selskaber, 2018-2020

Kilde: Skattestyrelsen.