61 pct. af selskaberne begår fejl med momsangivelsen

Skattestyrelsen har ligeledes undersøgt selskabernes efterlevelse af momsreglerne i perioden fra 2009 til 2018. Her ses samme tendenser som i efterlevelsen af skattereglerne.

Fra 2015 til 2018 er andelen af selskaber, der begår fejl i efterlevelsen af moms- reglerne, steget fra 43 pct. til 61 pct., jf. figur 4. En del af den stigende fejlprocent kan tilskrives, at Skattestyrelsen ikke længere opererer med en bagatelgrænse.

Dette kan dog kun forklare en lille del af stigningen. Dermed er der en stigende tendens til, at selskaberne begår fejl med indberetningen af moms udover fejlene som følge af ændringen i bagatelgrænsen.

Ligesom for efterlevelsen af skattereglerne begår selskaberne flest simple fejl. I 2018 begik 48 pct. af selskaberne simple fejl, mens 13 pct. af selskaberne begik grove fejl, jf. figur 4.

Figur 4. Små og mellemstore selskabers efterlevelse af momsreglerne, 2009-2018

Anm.: Den stiplede linje illustrerer, at der fra 2018 ikke længere opereres med en bagatelgrænse for fejl. Kilde: Skattestyrelsen.