Fra fysiske møder til digitale løsninger

Fysiske informationsmøder har tidligere været det bærende element i den generelle vejledning. Disse blev suppleret med vejledningsmøder, som dækker over al personlig vejledning af den enkelte virksomhed, herunder telefoniske og fysiske møder.

De seneste år er interessen for digitale tilbud steget, og Skattestyrelsen har gjort det nemmere for virksomhederne at deltage. I 2015 deltog knap 5.700 virksomheder på Skattestyrelsens fysiske informationsmøder, mens kun ca. 300 deltog i 2020. Det skal ses i lyset af, at det fra marts 2020 ikke længere var muligt at deltage i fysiske informationsmøder som resultat af nedlukningen på grund af COVID-19. Til gengæld deltog lige godt 6.000 virksomheder samme år i de digitale tilbud, som indebærer video-on-demand og webinars, jf. figur 13.

Figur 13. Deltagerstatistik fordelt på vejledningsindsatser, 2015-2020