Gode vaner fra start

For at sikre, at virksomheder opbygger gode vaner fra start, igangsætter Skattestyrelsen løbende initiativer for at støtte de nye virksomheder. Skattestyrelsen inviterer nystartede virksomheder til at deltage i både webinarer, videoguides og fysiske informationsmøder. Her får virksomheder brancherelevante råd til opstart samt viden om gældende regler og pligter som fx moms, lønsum, bogføring, oplysningsskemaer og forskud.

Initiativerne skal sikre, at nye virksomheder nemt har adgang til information om gældende regler, så de kan opbygge gode regnskabsrutiner fra start og dermed mindske antallet af fejl. De proaktive vejledningsinitiativer er baseret på erfaringer og viden om nye virksomheders typiske fejl.

I 2020 modtog mere end 28.000 ud af 32.000 selvstændigt erhvervsdrivende vejledningstilbud på mail. Det svarer til 87 pct. af alle nystartede selvstændigt erhvervsdrivende. Størstedelen af virksomhederne, der modtog tilbuddet, var momspligtige enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. 

Skattestyrelsens erfaring er, at virksomheder, der har deltaget i vejledningsaktiviteter, har bedre styr på de områder, hvor der oftest begås fejl.