Ikke alle nye virksomheder godkendes

Skattestyrelsen kontrollerer registreringer af nye virksomheder ,for at forhindre virksomheder i at blive oprettet med henblik på svig. Det kan fx være med henblik på kædesvig, momskarruselsvig og svig med indberetninger af indkomst.

Skattestyrelsen identificerer potentielle svigsvirksomheder gennem digital og manuel kontrol. Indikerer den indledende digitale og manuelle kontrol tegn på svig, udtages virksomheden til nærmere kontrol og sagsbehandling. Hvis kontrollen styrker mistanken om svig, vil Skattestyrelsen nægte virksomheden at blive registreret.

I 2020 nægtede Skattestyrelsen knap 930 potentielle svigsvirksomheder i at blive registreret, hvoraf knap halvdelen var selvstændigt erhvervsdrivende, jf. figur 11.

Mellem 2015 og 2020 har Skattestyrelsen i alt nægtet registrering af godt 3.650 potentielle svigsvirksomheder. Selvstændigt erhvervsdrivende udgjorde 45 pct. af de afviste registreringer, jf. figur 11.

Figur 11. Antal nægtede registreringer af nystartede virksomheder, 2015-2020

Det stigende antal potentielle svigsvirksomheder, der bliver nægtet registrering, skyldes blandt andet, at Skattestyrelsen siden 2015 har intensiveret bekæmpelsen af svig i registreringsfasen. Det sker blandt andet gennem flere kontroller samt udvikling af bedre digitale udsøgningsværktøjer.

Hvis en svigsvirksomhed bliver momsregistreret, vil det efter Skattestyrelsens skøn i gennemsnit medføre et tab for staten på ca.1,4 mio. kr. i skatter, moms og afgifter. Dermed har Skattestyrelsen med registreringskontrollen forhindret potentielle tab for et milliardbeløb fra 2015 til 2020.