Nye virksomheder kræver ekstra kontrol

Skattestyrelsen har særligt fokus på virksomheder, der er under to år gamle, da mange af virksomhederne ikke oplyser deres skattemæssige resultat, og en del virksomheder lukker i første leveår.

Når en nystartet enkeltmandsvirksomhed lukker, er der risiko for, at aktiver i virksomheden overdrages til ejeren, uden der betales skatter og afgifter. Virksomheden kan være oprettet med henblik på svindel.

Skattestyrelsen foretager derfor kontroller ud fra en risikovurdering, som blandt andet er baseret på virksomhedens momsoplysninger.

Som led i reformen af en styrket skattekontrol er der tilført flere ressourcer til kontrol af virksomheder med en levealder under to år, herunder virksomheder med ophør inden for første leveår.

Skattestyrelsen foretog i 2020 i alt 240 kontroller af nye enkeltmandsvirksom-heder. Kontrollerne omfattede virksomheder, der manglende at oplyse deres skattemæssige resultat, og virksomheder der ophørte indenfor det første leveår.

Der blev fundet fejl i godt 200 af kontrollerne, hvilket giver en træfprocent på 85 pct., jf. figur 15. Kontrollerne resulterede efterfølgende i opkrævninger for ca. 9 mio. kr. På baggrund af resultaterne i 2020 er indsatsen styrket i 2021.

Figur 15. Træfprocent for kontroller af nystartede virksomheder med en levealder under to år, 2020