Virksomhedernes skattebetaling

Plakat Virksomhedernes 2021 Banner

Opdateret januar 2022

Introduktion

Virksomheder indbetalte over 400 mia. kr. i skatter og afgifter i 2019. Provenuet fra virksomhederne udgør mere end en tredjedel af det samlede skatte- og afgiftsprovenu på knap 1.100 mia. kr., som bidrager til finansieringen af det danske velfærdssamfund. 

Skattestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at virksomhederne indbetaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Det sker blandt andet gennem målrettede vejlednings- og kontrolindsatser.

Virksomhedernes skattebetaling er en årligt tilbagevendende publikation i to dele: Faste nøgletal og et aktuelt tema.

I nøgletallene præsenteres en opgørelsen for virksomhedernes skattebetaling – herunder provenuet fra forskellige skatter og afgifter samt virksomhedernes regelefterlevelse.

Årets tema er Vejledning og kontrol af nystartede selvstændigt erhvervsdrivende. Allerede ved registrering vejleder Skattestyrelsen de nystartede virksomheder i at komme godt fra start, og kontrollerer at virksomheder indberetter korrekt.