Vejledning og kontrol af nystartede selvstændigt erhvervsdrivende

Iværksætter Kigger På Bærbar 2 Baner

Mange nye virksomheder hvert år

Skattestyrelsens grundlæggende opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler de korrekte skatter og afgifter til tiden. Samtidig er det Skattestyrelsens opgave at gøre det, så nemt som muligt at gøre det rigtige.

I 2020 blev der oprettet knap 80.000 nye virksomheder. Det svarer til 9 pct. af alle virksomheder i Danmark. Og er knap 5.000 flere nystartede virksomheder end i 2015, jf. figur 7.

Figur 7. Nystartede og ophørte virksomheder i Danmark, 2015-2020

Anm.: Ophørte virksomheder, der har anmodet om genstart, er ikke inkluderet.

I takt med det stigende antal nye virksomheder er der flere virksomheder, der skal forholde sig til de gældende pligter og regler. Det kan være en stor opgave at sætte sig ind i de mange skatte- og afgiftsregler, som gælder uanset virksomhedens størrelse. Derfor har Skattestyrelsen fokus på vejledningsindsatser over for virksomhederne.

Hvert år lukkes mange virksomheder også. Det er også Skattestyrelsens opgave, at der bliver afregnet skatter og afgifter, når en virksomhed lukker.

I 2019 og 2020 lukkede nogenlunde samme antal virksomheder, som blev registreret, jf. figur 7. Siden 2015 er antallet af ophørte virksomheder om året steget med 68 pct. Det skyldes, at Erhvervsstyrelsen siden 2018 har lukket en række virksomheder som følge af ny lovgivning. Det drejer sig særligt om lukning af frivillige foreninger og anpartsselskaber uden aktivitet. Disse lukninger udgør 40 pct. af det samlede antal ophørte virksomheder.