Kontrol og vejledning af nystartede virksomheder

Gennem proaktiv vejledning kan Skattestyrelsen hjælpe nystartede virksomheder med at opbygge gode regnskabsrutiner fra start, og gennem kontrol sikrer Skattestyrelsen, at der sker så få fejl som muligt.

Gennem en virksomheds levetid vejleder og kontrollerer Skattestyrelsen løbende virksomheden.

En ny virksomhed skal som det første registrere sig på virk.dk. Registreringsanmodningen kontrolleres af Skattestyrelsen, som skal godkende, at virksomheden kan registreres for moms, A-skat, punktafgifter mv. Skattestyrelsen sikrer blandt andet, at virksomhederne bliver registreret korrekt. Derudover forebygges tab ved konkursryttere, dårlige betalere samt svigsvirksomheder.

Bliver virksomheden godkendt, kontakter Skattestyrelsen virksomheden med tilbud om relevante vejledninger og informationer. På den måde får virksomheden mulighed for at få nogle gode vaner fra start i forhold til at indberette og betale de korrekte skatter og afgifter.

Skattestyrelsen kontrollerer løbende nystartede virksomheder for at sikre, at reglerne overholdes. I kontrollen er Skattestyrelsen blandt andet opmærksom på forkert eller manglende indberetning af skat og moms. Opdages en fejl eller manglende indberetning, får virksomheden besked på at rette fejlen eller bliver kontaktet af Skattestyrelsen med henblik på en kontrol af regnskabet.

Når virksomheder lukker, foretager Skattestyrelsen ligeledes stikprøvekontroller for at sikre, at der bliver betalt korrekt skat og moms, fx vedoverdragelse til ejeren privat.

I 2020 blev Folketingets partier enige om at styrke og reformere skattekontrollen i Danmark. Reformen implementeres i fire etaper og tilfører i alt 1.000 ekstra medarbejdere til Skatteforvaltningen frem mod 2024. En del af disse medarbejdere skal understøtte arbejdet med en styrket kontrol og vejledning af små og mellemstore virksomheder.