Målrettet indsats sikrer yderligere indberetning af skyldig moms

I 2020 igangsatte Skattestyrelsen en særlig indsats målrettet momspligtige virksomheder, der havde indberettet for lidt moms.

Inden virksomhederne indkaldes til kontrol, laver Skattestyrelsen en indledende risikobaseret udsøgning efter aktiviteter, der ofte betyder fejl i indberetningerne. Det giver Skattestyrelsen mulighed for at gøre virksomhederne opmærksomme på eventuelle manglende indberetninger, inden de indkaldes til kontrol.

På den baggrund gennemførte Skattestyrelsen i 2020 en indsats målrettet virksomheder, der havde indberettet for lidt moms. Over 2.300 virksomheder modtog et brev, der oplyste om problemet. Virksomhederne fik således mulighed for at indberette korrekt, inden Skattestyrelsen ville gennemføre en egentlig kontrol.

Indsatsen resulterede i, at knap 930 virksomheder rettede deres manglende momsindberetning fra i alt 160 mio. kr. til i alt 116 mio. kr. En måned efter brevene var sendt, var der indberettet yderligere moms for 44 mio. kr., jf. figur 14.

Figur 14. Resultat for indsats målrettet virksomheder der har indberettet for lidt moms, 2020