Hvad er Hvidvask?

Hvidvask er at sikre sig et økonomisk udbytte ved fx handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge som er opnået gennem f.eks. underslæb, kædesvig, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel. Skattestyrelsen arbejder for at bekæmpe hvidvask.

Hvidvask Eksempel 2022 (1)
Eksempel på hvidvask

Sådan fungerer hvidvask

Når man begår hvidvask, sikrer man sig et økonomisk udbytte ved en strafbar handling. Der kan være tale om penge eller andre værdier, som stammer fra flere forskellige kilder som fx handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge som er opnået gennem f.eks. underslæb, kædesvig, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

En person eller virksomhed som uberettiget modtager eller skaffer sig selv eller andre del i økonomiske midler, der er opnået ved en lovovertrædelse, vil tage del i hvidvask og kan blive straffet herefter.

Derudover kan hvidvask også være tilfælde hvor personerne skjuler, opbevarer, transporterer eller på anden måde forsøger at sikre det økonomiske udbytte efter en lovovertrædelse. Endelig kan forsøg eller medvirken til disse aktiviteter også føre til straf.


 • Forstå begreberne i hvidvask
  • Underretning

   En underretning er de informationer, som Hvidvasksekretariatet modtager fra en lang række aktører herunder bl.a. pengeinstitutter. Aktørerne er forpligtede til at informere sekretariatet ved mistanke om hvidvask.

  • Efterretning

   En efterretning er en samling af informationer fra de modtagne underretninger, som Hvidvasksekretariatet har behandlet. Hvidvasksekretariatet sender efterretninger til relevante myndigheder. Efterretningen kan indeholde information fra flere underretninger, og anvendes til at indlede en sag eller udbygge en eksisterende.

  • Kædesvig

   Ved kædesvig forsøger virksomheder bevidst at begå skatte- og momsunddragelse ved at sløre, hvem i kæden af underleverandører med fx stråmænd, fiktive virksomheder og falske fakturaer der reelt har udført et stykke arbejde, modtaget betaling og dermed i sidste ende retteligt skal betale skat og moms.

  • Momskarruseller

   En momskarrusel er kendetegnet ved, at en udenlandsk leverandør sælger en vare eller ydelse til en dansk virksomhed, og hvor det importerende led i kæden af transaktioner ikke angiver og/eller afregner den moms, de skal.

Sådan arbejder Skattestyrelsen med at bekæmpe hvidvask

Skattestyrelsen arbejder sammen med flere myndigheder for at bekæmpe hvidvask. Typisk modtager Hvidvasksekretariatet hos National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) såkaldte hvidvaskunderretninger fra underretningspligtige organisationer eller personer. Underretningspligten omfatter virksomheder og personer, der får mistanke om hvidvask.

Hvis det vurderes, at der ikke i første omgang er grundlag for en politimæssig efterforskning, men at oplysningerne indikerer, at der kan være tale om en overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, sender Hvidvasksekretariatet hos SSK en hvidvaskefterretning til Skattestyrelsens Hvidvaskcenter.

Skattestyrelsen og resten af Skatteforvaltningen anvender herefter efterretningerne i kontrolarbejdet med fx skatte- og momssvig ved uregistreret virksomhed, kæde- og momskarruseller.