Hvidvask

Skattestyrelsen har fra 2018 til 2020 foretaget over 4.200 kontroller på baggrund af hvidvaskefterretninger. Det har resulteret i skatteopkrævninger for mere end 1,5 mia. kr.

Skattestyrelsens kontrolindsats mod hvidvask medfører opkrævninger for mere end 1,5 mia. kr.

Skattestyrelsen samarbejder løbende med Hvidvasksekretariatet i SØIK, Finanstilsynet, Finans Danmark og en række andre aktører for at forebygge, afsløre og bekæmpe hvidvask.

Skattestyrelsen har de seneste år skærpet indsatsen over for hvidvask af penge, der er opnået gennem ulovlige handlinger. Eksemplerne spænder lige fra indtægter ved uregistreret  virksomhed, kædesvig eller uberettigede udbetalinger fra det offentlige, til indtægter fra anden kriminalitet der fx bruges til at købe dyre varer, som herefter sælges videre, så fortjenesten umiddelbart fremstår lovlig.

Hvad er hvidvask?

Hvidvask er at sikre sig et økonomisk udbytte ved en strafbar handling. Der kan være tale om penge eller andre værdier, som stammer fra flere forskellige kilder som fx handel med narko, menneskesmugling, våbensmugling, røveri, eller penge som er opnået gennem f.eks. underslæb, skatteunddragelse, bedrageri, korruption eller insiderhandel.

En person eller virksomhed som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i økonomiske midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, vil tage del i hvidvask og kan blive straffet herefter. Derudover kan hvidvask også være tilfælde hvor personerne skjuler, opbevarer, transporterer eller på anden måde forsøger at sikre det økonomiske udbytte efter en strafbar lovovertrædelse. Endelig kan forsøg eller medvirken til disse aktiviteter også føre til straf.


 • Forstå begreberne i hvidvask
  • Underretning

   En underretning er de informationer, som Hvidvasksekretariatet modtager fra en lang række aktører herunder bl.a. pengeinstitutter. Aktørerne er forpligtede til at informere sekretariatet ved mistanke om hvidvask.

  • Efterretning

   En efterretning er en samling af informationer fra de modtagne underretninger, som Hvidvasksekretariatet har behandlet. Hvidvasksekretariatet sender efterretninger til relevante myndigheder. Efterretningen kan indeholde information fra flere underretninger, og anvendes til at indlede en sag eller udbygge en eksisterende.

  • Kædesvig

   Ved kædesvig forsøger virksomheder bevidst at begå skatte- og momsunddragelse ved at sløre, hvem i kæden af underleverandører med fx stråmænd, fiktive virksomheder og falske fakturaer der reelt har udført et stykke arbejde, modtaget betaling og dermed i sidste ende retteligt skal betale skat og moms.

  • Momskarruseller

   En momskarrusel er kendetegnet ved, at en udenlandsk leverandør sælger en vare eller ydelse til en dansk virksomhed, og hvor det importerende led i kæden af transaktioner ikke angiver og/eller afregner den moms, de skal.

Fra 2018 til 2020 resulterede Skattestyrelsens kontrolindsats i skatteopkrævninger for i alt ca. 1,5 mia. kr., jf. figur 1. Det svarer til en gennemsnitlig opkrævning på ca. 520 mio. kr. om året. Indtil videre har Skattestyrelsens indsats i de første seks måneder af 2021 medført skatteopkrævninger for ca. 319 mio. kr.

Figur 1
Kilde: Skattestyrelsen. Tallene fra 2018 - 2020 indeholder også opkrævninger vedr. kæde- og momskarruselsvig, som helt eller delvist er gennemført ud fra hvidvaskefterretninger. Dele af oplysningerne indgår desuden i enhederne kæde- og momskarrusselsvigsopgørelser over egne resultater.

Høj træfprocent vidner om målrettet kontrol

I perioden fra 2018 til 2020 har Skattestyrelsen gennemført mere end 4.200 målrettede kontroller på baggrund af hvidvaskefterretninger, jf. figur 2. Flere end 3.600 af kontrollerne resulterede i ændringer i skattepligtige beløb, hvilket svarer til en gennemsnitlig træfprocent på over 85 pct.

Figur 2. Antal hvidvaskkontroller, som medførte ændringer i skattepligtigt beløb 2018-2020

Figur 2
Kilde: Skattestyrelsen. Alle tallene i denne figur er kun relateret til hvidvaskefterretninger.

I de første seks måneder af 2021 har Skattestyrelsen gennemført ca. 1.220 kontroller, hvor knap 1.100 af kontrollerne resulterede i en ændret skattepligtig indkomst eller moms. Det svarer til en træfprocent på 89 pct., hvilket tyder på, at hvidvaskindsatsen i 2021 fortsat er meget målrettet.

Sådan arbejder Skattestyrelsen med at bekæmpe hvidvask

Skattestyrelsen arbejder sammen med flere myndigheder for at bekæmpe hvidvask. Typisk modtager Hvidvasksekretariatet i SØIK såkaldte hvidvaskunderretninger fra underretningspligtige organisationer eller personer. Underretningspligten omfatter virksomheder og personer, der får mistanke om hvidvask. Hvis det vurderes, at der ikke i første omgang er grundlag for en politimæssig efterforskning, men at oplysningerne indikerer, at der kan være tale om en overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, sender Hvidvasksekretariatet en hvidvaskefterretning til Skattestyrelsens Hvidvaskcenter.

Skattestyrelsen og resten af Skatteforvaltningen anvender herefter efterretningerne i kontrolarbejdet med fx skatte- og momssvig ved uregistreret virksomhed, kæde- og momskarruseller.

Opdateret: August 2021