Kryptovaluta

Skattestyrelsens kontrol med handel af kryptovaluta for perioden fra 2015 til 2019 viser positive resultater og et behov for kontrol. Skattestyrelsen har derfor implementeret et nyt it-værktøj for at styrke kontrollen yderligere.

Kontrol med kryptovaluta resulterer i ekstra skatteopkrævninger

Handel med kryptovaluta er steget de senere år. Kryptovaluta er digital valuta som fx Bitcoin, Ethereum og Ripple. Handlen foregår uden om banker og regulerede børser, og det gør det vanskeligt for Skattestyrelsen at kontrollere transaktionerne med kryptovaluta. Skattestyrelsen er derfor afhængig af, at de handlende selv indberetter tab og gevinster, hvilket kun de færreste gør.

For at følge med udviklingen og styrke kontrollen inden for handel med kryptovaluta har Skattestyrelsen indkøbt og implementeret et it-værktøj, som skal gøre det nemmere at kortlægge og visualisere kryptovalutahandlens transaktioner. Indtil nu er alle kontroller foregået manuelt, men med det nye værktøj bliver det lettere at følge de virtuelle valutaers vandring rundt i cyberspace. Det giver således Skattestyrelsen et mere præcist billede af, hvordan en skatteyder har købt og solgt sin kryptovaluta.

Senest har Skattestyrelsen fået adgang til oplysninger for indkomstårene fra 2015 til 2019 og undersøgt dem. Styrelsen har identificeret godt 16.000 personer og virksomheder som handlende med kryptovaluta i denne periode og oplysningerne viser, at der i gennemsnit foretages flere handler pr. person eller virksomhed. Som det højeste indtil nu, er der registreret 50.000 handler foretaget af samme person eller virksomhed i perioden.

Figur 1: Resultat af kontrollerne af handlen med kryptovaluta i perioden 2015 til 2019

Krypto
Kilde: Skattestyrelsen

Skattestyrelsen har i alt afsluttet 541 kontroller for indkomstårene fra 2015 til 2019, og arbejder fortsat på at afslutte flere sager. Træfprocenten for kontrollerne er 67 pct., hvilket betyder, at skatteforholdene i næsten syv ud af 10 tilfælde efterfølgende er blevet reguleret, fordi der ikke var betalt korrekt skat. Det har resulteret i opkrævning af knap 30 mio. kr., jf. figur 1.

I forlængelse af de afsluttede kontroller er 48 sager i 2019 og 2020 overdraget til Skattestyrelsens straffesagsenhed, som vurderer, om der er sket en overtrædelse af straffebestemmelser i skattelovgivningen. Hvis dette er tilfældet, kan sagerne som udgangspunkt afsluttes af straffesagsenheden med bøder. Sager med forsætlig unddragelse over 250.000 kr. skal dog videregives til politiet med henblik på retsforfølgelse.

Øget kontrol kræver nye løsninger

Arbejdet med kontrol af kryptovaluta er omfattende, da transaktionerne er mange og finder sted udenfor banker og sædvanlige, regulerede børser i hele verden. Det er derfor en vanskelig proces at indhente og modtage den nødvendige dokumentation i forhold til kontrol af skattebetalingen. Skattestyrelsen har derfor med hjælp fra de svenske skattemyndigheder og det
danske Rigspoliti udvalgt et it-værktøj, der opfylder Skattestyrelsens behov for at kunne kortlægge og visualisere sådanne transaktioner.

Værktøjet anvendes allerede af politi og skattemyndigheder i en række lande, og skal understøtte det omfattende dokumentationsarbejde, der er en væsentlig del af kontrollerne. It-værktøjet er allerede implementeret, og det forventes, at værktøjet således vil styrke Skattestyrelsens praktiske gennemførelse af kontrollerne med handel med kryptovaluta.

Mulighed for vejledning på skat.dk

Handler man som borger eller virksomhed med kryptovaluta eller er interesseret i det, og er man usikker på, hvordan og hvornår handlerne skal indberettes, anbefaler Skattestyrelsen at søge råd og vejledning.

Skattestyrelsen har omfattende vejledning tilgængelig for handlende med kryptovaluta både hos Skattestyrelsens Kundecenter og på skat.dk. Her er der blandt andet oplysninger om, hvordan man opgør sine handler, indberetter gevinster og tab korrekt, og hvordan man får det korrekte fradrag.

Opdateret: April 2021