Kontrol med vandpibetobak

Skattestyrelsen afslører fejl i 83 pct. af kontroller af vandpibetobak og udløser regninger for 44 mio. kr.

Sammen med politiet foretager Skattestyrelsen aktioner flere gange om året, hvor man kontrollerer, om virksomhederne har betalt de korrekte afgifter. I perioden 2017 til 2021 har Skattestyrelsen gennemført knap 240 kontroller af vandpibetobak for at sikre, at der er betalt afgift af den tobak, der bruges i cafeer eller sælges direkte til kunderne.

83 pct. af kontrollerne med vandpibetobak rammer rigtigt

Siden 2017 er der i alt beslaglagt 17 tons vandpibetobak

Der er sendt regninger for 44 mio. kr. til virksomhederne 

I knap 200 af kontrollerne (svarende til 83 pct.) har virksomheden ikke kunnet dokumentere, at der var betalt afgift af vandpibetobakken.

Hvad er vandpibetobak

Vandpibetobak er punktafgiftspligtigt som røgtobak og består f.eks. af almindelig pibetobak tilsat bl.a. sukkerarter og aromastoffer. Andre typer røgtobak omfatter bl.a. pibetobak og rulletobak. Afgiften for røgtobak udgør i 2022 1.500,90 kr. pr. kg. for groftskåret røgtobak og 1.550,90 kr. pr. kg for fintskåret røgtobak.  

Man skal kunne dokumentere, at afgiften er betalt

Når en virksomhed fremstiller eller importerer vandpibetobak, skal virksomheden autoriseres af Skattestyrelsen. Hvis virksomheden blot forhandler vandpibetobak, skal den ikke autoriseres, men den skal kunne dokumentere, at der er betalt den korrekte afgift i tidligere handelsled.

I de tilfælde beslaglægger vi varerne og tager dem med. Samtidigt sender vi en regning på den manglende afgift af det, som vi beslaglægger

Anne Sofie Hedemann, underdirektør i Skattestyrelsen

Derudover skal alle virksomheder føre regnskab over deres køb og salg af tobak, både når den sælger tobak i pakker eller som løsvægt, fx på en vandpibecafé. Kan virksomhederne ikke fremvise dokumentation, kan Skattestyrelsen vælge at beslaglægge tobakken og tilbageholde den, indtil afgiften er betalt.

Når en uautoriseret virksomhed fremstiller vandpibetobak, er fremstillingen ulovlig, og Skattestyrelsen kan beslaglægge de varer, som befinder sig i fremstillingslokalerne. 

Hvad er punktafgift?

Punktafgifter er en mængdeafgift på varer eller ydelser som fx øl, spiritus, tobak, cigaretpapir og chokolade. Punktafgifter stammer fra 1887, hvor de første love om afgift på spiritus blev vedtaget. Som udgangspunkt skal virksomheder registreres for punktafgifter, hvis de fremstiller varer i Danmark eller køber punktafgiftspligtige varer i udlandet. Afgiften beregnes af den fulde vægt af de varer, som er afgiftspligtige. 

Opdateret: April 2022